Sơn chống rỉ, sơn chống rỉ epoxy, những điều cần biết về sơn chống rỉ jotun

Sơn chống rỉ, sơn chống rỉ epoxy, những điều cần biết về sơn chống rỉ jotun

Có 2 yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn của kim loại là thời gian và điều kiện môi trường. Trong điều kiện phát triển hiện nay của các ngành công nghiệp cũng như dân dụng, việc sử dụng kết cấu kim loại được phổ biến rộng rãi, kết cấu kim loại có tính năng vượt trội như độ bền, dễ sử dụng và giá thành hợp lý. Để bảo vệ cho kết cấu kim loại không bị ăn mòn bởi điều kiện môi trường và tăng tuổi thọ sử dụng, hãng sơn Jotun đưa ra các sản phẩm sơn chống rỉ ngăn ngừa sự ăn mòn và giảm thiểu hiện tượng rỉ sét của sắt thép và kim loại.

Các sản phẩm sơn chống rỉ, sơn chống rỉ epoxy Jotun

Tùy theo nhu cầu sử dụng và điều kiện môi trường ảnh hưởng đến sự ăn mòn của kim loại chúng ta có thể lựa chọn các sản phẩm sơn chống rỉ Jotun, sơn chống rỉ epoxy Jotun sau đây:

1. Sơn chống rỉ Alkyd Primer

 • Sơn Alkyd primer là loại sơn 1 thành phần, có thành phần khô oxy hóa gốc alkyd. Dòng sơn này được sử dụng làm sơn chống rỉ cho sắt, thép, nhôm, gỗ.
 • Sơn Alkyd primer có hàm lượng chất rắn cao (52% - 54%)
 • Sơn có các mầu: đen, đỏ, xám, trắng
 • Tỷ trọng 1,3 kg/l
 • Thời gian khô và đóng rắn

Nhiệt độ                                                      50C           100C          230C          400C

Khô bề măt                                                  4h             3.5h           2.5h             1h

Khô để đi lên được                                      28h            22h             6h              4h

Khô để sơn lớp kế tiếp, tối thiểu                  28h            22h            16h            10h

 

2. Sơn chống rỉ Alkyd khô nhanh Jota QD Primer

 • Sơn Jota QD primer là loại sơn 1 thành phần có thành phần khô oxy hóa gốc alkyd, sản phẩm này là loại sơn khô nhanh. Dòng sơn này được sử dụng làm sơn chống rỉ cho sắt, thép, nhôm, gỗ.
 • Sơn Jota QD primer có hàm lượng chất rắn cao (50% - 52%)
 • Sơn có các mầu: đỏ, xám
 • Tỷ trọng 1,3 kg/l
 • Thời gian khô và đóng rắn

Nhiệt độ                                                      50C           100C          230C          400C

Khô bề măt                                                  1.5h             1h           45min        30min

Khô để đi lên được                                       9h              7h              4h              2h

Khô để sơn lớp kế tiếp, tối thiểu                   9h              7h              4h              2h

 

3. Sơn chống rỉ epoxy giầu kẽm Barrier 80

 • Sơn Barrier 80 là sơn lót gốc epoxy 2 thành phần giầu kẽm đóng rắn bằng polyamide. Là loại sơn có hàm lượng kẽm cao  và phần trăm hàm lượng chất rắn cao. Sản phẩm này mang lại khả năng chống ăn mòn rất tốt, dòng sơn này được sử dụng làm sơn chống rỉ cho sắt, thép.
 • Sơn Barrier 80 có hàm lượng chất rắn cao (61% - 63%)
 • Sơn có mầu: xám
 • Tỷ trọng 2,5 kg/l
 • Thời gian khô và đóng rắn

Nhiệt độ                                                      50C           100C          230C          400C

Khô bề măt                                               50min        20min        10min         4min

Khô để đi lên được                                      3h              2h            1.5h          40min

Khô để sơn lớp kế tiếp, tối thiểu                  3h              2h            1.5h          40min

Khô/đóng rắn để sử dụng                          10d             7d              5d               2d

 • Thời gian để phản ứng và thời gian sống sau khi pha trộn

Nhiệt độ                                                                                          230C

Thời gian để sơn phản ứng sau khi trộn                                       30min

Thời gian sống sau khi trộn                                                             12h               

 

4. Sơn chống rỉ epoxy giầu kẽm Barrier 77

 • Sơn Barrier 77 là sơn lót gốc epoxy 2 thành phần giầu kẽm đóng rắn bằng polyamide. Là loại sơn có hàm lượng kẽm cao  và phần trăm hàm lượng chất rắn cao. Sản phẩm này mang lại khả năng chống ăn mòn rất tốt, dòng sơn này được sử dụng làm sơn chống rỉ cho sắt, thép.
 • Sơn Barrier 77 có hàm lượng chất rắn cao (53% - 55%)
 • Sơn có mầu: xám
 • Tỷ trọng 2,2 kg/l
 • Thời gian khô và đóng rắn

Nhiệt độ                                                      50C           100C          230C          400C

Khô bề măt                                               50min        20min        10min         4min

Khô để đi lên được                                      3h              2h            1.5h          40min

Khô để sơn lớp kế tiếp, tối thiểu                  3h              2h            1.5h          40min

Khô/đóng rắn để sử dụng                           10d             7d              5d               2d

 • Thời gian để phản ứng và thời gian sống sau khi pha trộn

Nhiệt độ                                                                                          230C

Thời gian để sơn phản ứng sau khi trộn                                       30min

Thời gian sống sau khi trộn                                                            24h

 

5. Sơn chống rỉ epoxy cho thép, sắt mạ kẽm, nhôm, thép không rỉ Penguard Primer

 • Sơn Penguard Primer là sơn 2 thành phần gốc epoxy có trọng lượng phân tử cao, đóng rắn bằng polyamide. Dùng làm lớp chống rỉ cho công trình đóng mới. Thích hợp dùng làm sơn phủ trên bề mặt của thép carbon, nhôm, thép tráng kẽm, thép sơn chống rỉ tạm thời, thép không rỉ, bê tông và bề mặt phun kẽm nóng.
 • Sơn Penguard Primer có hàm lượng chất rắn cao (51% - 53%)
 • Sơn có mầu: xám, đỏ
 • Tỷ trọng 1,3 kg/l
 • Thời gian khô và đóng rắn

Nhiệt độ                                                                        100C          230C          400C

Khô bề măt                                                                      2h              1h           30min

Khô để đi lên được                                                          14h           6.5h             3h

Khô để sơn lớp kế tiếp, tối thiểu                                       8h              4h              3h

Khô/đóng rắn để sử dụng                                               14d             7d               3d

 • Thời gian để phản ứng và thời gian sống sau khi pha trộn

Nhiệt độ                                                                                          230C

Thời gian để sơn phản ứng sau khi trộn                                        30min

Thời gian sống sau khi trộn                                                              8h

 

6. Sơn chống rỉ epoxy nhanh khô cho thép, sắt mạ kẽm, nhôm Penguard Express

 • Sơn Penguard Express là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng amine. Sản phẩm này là loại sơn có thể sơn ở chiều dày cao, có phần trăm thể tích chất rắn cao, khô nhanh. Thiết kế đặc biệt cho công trình đóng mới có yêu cầu màng sơn khô nhanh để vận chuyển và thời gian sơn lớp kế ngắn. Dùng làm lớp chống rỉ, lớp trung gian. Thích hợp dùng làm sơn phủ trên bề mặt chuẩn bị tốt của thép carbon, nhôm, bê tông và thép tráng kẽm.
 • Sơn Penguard Express có hàm lượng chất rắn cao (74% - 76%)
 • Sơn có mầu: xám, đỏ
 • Tỷ trọng 1,6 kg/l
 • Thời gian khô và đóng rắn

Nhiệt độ                                                      50C           100C          230C          400C

Khô bề măt                                                  4h              2h              1h           30min

Khô để đi lên được                                      10h             6h              3h              2h

Khô để sơn lớp kế tiếp, tối thiểu                   8h              4h              2h              1h

Khô/đóng rắn để sử dụng                           13d             8d              4d               3d

 • Thời gian để phản ứng và thời gian sống sau khi pha trộn

Nhiệt độ                                                                                          230C

Thời gian sống sau khi trộn                                                              2h

 

7. Sơn chống rỉ epoxy nhanh khô chứa MIO cho thép, thép không rỉ, nhôm Penguard Express MIO

 • Sơn Penguard Express MIO là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng amine. Sản phẩm này là loại sơn có thể sơn ở chiều dày cao, có phần trăm thể tích chất rắn cao, có chứa MIO, khô nhanh. Thiết kế đặc biệt cho công trình đóng mới có yêu cầu màng sơn khô nhanh để vận chuyển và thời gian sơn lớp kế ngắn. Có thể dùng làm lớp chống rỉ, lớp trung gian, lớp phủ hoàn thiện hay làm hệ sơn một lớp trong môi trường khí quyển. Thích hợp cho bề mặt được chuẩn bị tốt của thép carbon, thép không rỉ, nhôm và bê tông.
 • Sơn Penguard Express MIO có hàm lượng chất rắn cao (74% - 76%)
 • Sơn có mầu: xám, đỏ
 • Tỷ trọng 1,6 kg/l
 • Thời gian khô và đóng rắn

Nhiệt độ                                                      50C           100C          230C          400C

Khô bề măt                                                  4h              2h              1h           30min

Khô để đi lên được                                      10h             6h              3h              2h

Khô để sơn lớp kế tiếp, tối thiểu                   8h              4h              2h              1h

Khô/đóng rắn để sử dụng                           13d             8d              4d               3d

 • Thời gian để phản ứng và thời gian sống sau khi pha trộn

Nhiệt độ                                                                                          230C

Thời gian sống sau khi trộn                                                              2h

 

8. Sơn chống rỉ epoxy nhanh khô chứa kẽm phốt phát (ZP) cho thép carbon Penguard Express ZP

 • Sơn Penguard Express ZP là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng amine. Sản phẩm này là loại sơn kẽm phốt phát, có thể sơn ở chiều dày cao, có phần trăm thể tích chất rắn cao, khô nhanh. Thiết kế đặc biệt cho công trình đóng mới có yêu cầu màng sơn khô nhanh để vận chuyển và thời gian sơn lớp kế ngắn. Có thể dùng làm lớp chống rỉ, lớp trung gian, lớp phủ hoàn thiện hay làm hệ sơn một lớp trong môi trường khí quyển. Thích hợp dùng làm sơn phủ trên bề mặt chuẩn bị tốt của thép carbon.
 • Sơn Penguard Express ZP có hàm lượng chất rắn cao (74% - 76%)
 • Sơn có mầu: xám, đỏ
 • Tỷ trọng 1,6 kg/l
 • Thời gian khô và đóng rắn

Nhiệt độ                                                      50C           100C          230C          400C

Khô bề măt                                                  4h              2h              1h           30min

Khô để đi lên được                                       10h             6h              3h              2h

Khô để sơn lớp kế tiếp, tối thiểu                    8h              4h              2h              1h

Khô/đóng rắn để sử dụng                            13d             8d              4d               3d

 • Thời gian để phản ứng và thời gian sống sau khi pha trộn

Nhiệt độ                                                                                          230C

Thời gian sống sau khi trộn                                                              2h

 

9. Sơn chống rỉ epoxy mastic chịu nước Jotamastic 90

 • Sơn Jotamastic 90 là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy mastic đóng rắn bằng polyamine. Sản phẩm này là loại sơn không kén bề mặt, chịu mài mòn, có hàm lượng chất rắn cao và có thể sơn ở chiều dày cao. Sản phẩm này có thể được pha ở rất nhiều màu trong Hệ thống pha màu tự động sơn công nghiệp của Jotun (MCI) Thiết kế đặc biệt cho những khu vực không thể tiến hành chuẩn bị bề mặt tốt. Mang lại khả năng bảo vệ dài lâu trong môi trường ăn mòn cao. Có thể dùng làm lớp chống rỉ, lớp trung gian, lớp phủ hoàn thiện hay làm hệ sơn một lớp trong môi trường khí quyển và ngâm nước. Thích hợp dùng làm sơn phủ trên bề mặt chuẩn bị tốt của thép carbon, nhôm, thép tráng kẽm, thép không rỉ, bê tông và sơn cũ.
 • Sơn Jotamastic 90 có hàm lượng chất rắn cao (80% - 82%)
 • Sơn có mầu: Các mầu
 • Tỷ trọng 1,4 kg/l
 • Thời gian khô và đóng rắn

Nhiệt độ                                                      50C           100C          230C          400C

Khô bề măt                                                 20h            12h             4h             1.5h

Khô để đi lên được                                     40h            20h             6h              3h

Khô để sơn lớp kế tiếp, tối thiểu                 30h            10h             3h             1.5h

Khô/đóng rắn để sử dụng                          28d            14d             7d               2d

 • Thời gian để phản ứng và thời gian sống sau khi pha trộn

Nhiệt độ                                                                                          230C

Thời gian sống sau khi trộn                                                             2h

 

10. Sơn chống rỉ epoxy mastic Jotamastic 80

 • Sơn Jotamastic 80 là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy mastic đóng rắn bằng polyamine. Sản phẩm này là loại sơn không kén bề mặt, có hàm lượng chất rắn cao. Thiết kế đặc biệt cho những khu vực không thể tiến hành chuẩn bị bề mặt tốt. Có thể dùng làm lớp chống rỉ, lớp trung gian, lớp phủ hoàn thiện hay làm hệ sơn một lớp trong môi trường khí quyển và ngâm nước. Thích hợp dùng làm sơn phủ trên bề mặt chuẩn bị tốt của thép carbon và sơn cũ.
 • Sơn Jotamastic 80 có hàm lượng chất rắn cao (80% - 82%)
 • Sơn có mầu: xám, đỏ, alu
 • Chỉ có Jotamastic 80 - Alu mới được sử dụng cho khu vực ngâm nước.
 • Tỷ trọng 1,5 kg/l
 • Thời gian khô và đóng rắn

Nhiệt độ                                                                        100C          230C          400C

Khô bề măt                                                                      8h              4h              2h

Khô để đi lên được                                                         24h            10h             4h

Khô để sơn lớp kế tiếp, tối thiểu                                     24h            10h             4h

Khô/đóng rắn để sử dụng                                              14d             7d               2d

 • Thời gian để phản ứng và thời gian sống sau khi pha trộn

Nhiệt độ                                                                                          230C

Thời gian sống sau khi trộn                                                              2h

 

11. Sơn chống rỉ epoxy gia cường sợi thủy tinh Marathon XHB

 • Sơn Marathon XHB là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng polyamine. Sản phẩm này là loại sơn được gia cường vảy thủy tinh, có thể sơn ở chiều dày cao và có phần trăm thể tích chất rắn cao. Sản phẩm có khả năng chịu mài mòn cao. Thích hợp dùng cho môi trường có mức độ ăn mòn rất cao. Có thể dùng làm lớp chống rỉ, lớp trung gian, lớp phủ hoàn thiện hay làm hệ sơn một lớp trong môi trường khí quyển và ngâm nước. Thích hợp dùng làm sơn phủ trên bề mặt chuẩn bị tốt của thép carbon và bê tông.
 • Sơn Marathon XHB có hàm lượng chất rắn cao (96% - 98%)
 • Sơn có mầu: xám, đỏ, lựa chọn
 • Thời gian khô và đóng rắn

Nhiệt độ                                                                        100C          230C          400C

Khô bề măt                                                                      8h              4h              2h

Khô để đi lên được                                                         20h            10h             4h

Khô để sơn lớp kế tiếp, tối thiểu                                     20h            10h             4h

Khô/đóng rắn để sử dụng                                              14d             7d               3d

 • Thời gian để phản ứng và thời gian sống sau khi pha trộn

Nhiệt độ                                                                                          230C

Thời gian sống sau khi trộn                                                          45min

 

12. Sơn chống rỉ epoxy gia cường sợi thủy tinh Marathon

 • Sơn Marathon Đây là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng polyamine. Sản phẩm này là loại sơn được gia cường vảy thủy tinh, có thể sơn ở chiều dày cao và có phần trăm thể tích chất rắn cao. Sản phẩm này là loại sơn có khả năng chịu mài mòn và chống trầy xướt. Thích hợp dùng cho môi trường có mức độ ăn mòn rất cao. Có thể dùng làm lớp chống rỉ, lớp trung gian, lớp phủ hoàn thiện hay làm hệ sơn một lớp trong môi trường khí quyển và ngâm nước. Thích hợp dùng làm sơn phủ trên bề mặt chuẩn bị tốt của thép carbon và bê tông..
 • Sơn Marathon có hàm lượng chất rắn cao (80% - 82%)
 • Sơn có mầu: xám, đỏ, lựa chọn
 • Thời gian khô và đóng rắn

Nhiệt độ                                                                        100C          230C          400C

Khô bề măt                                                                     14h           5.5h             3h

Khô để đi lên được                                                         32h            12h             6h

Khô để sơn lớp kế tiếp, tối thiểu                                     32h            12h             6h

Khô/đóng rắn để sử dụng                                              14d             7d               3d

 • Thời gian để phản ứng và thời gian sống sau khi pha trộn

Nhiệt độ                                                                                          230C

Thời gian sống sau khi trộn                                                             1h

Trên đây là một số sản phẩm sơn chống rỉ, sơn chống ri epoxy Jotun. Mỗi sản phẩm có 1 đặc tính khác nhau. Để có 1 hệ sơn chuẩn theo yêu cầu sử dụng cũng như chi phí bỏ ra, các bạn hãy liên hệ để được tư vấn và báo giá tốt nhât

Xin mời liên hệ

Nhà phân phối Miền Bắc sơn JOTUN Việt Nam

Showroom167 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Mobile: 0988.835.329

Tel: 024.37913336

website: jotunmienbac.com.vn

 

CHAT NGAY
 
top