Tiêu chuẩn kỹ thuật

Thông số tiêu chuẩn kỹ thuật sơn chịu nhiệt Jotun Solvalitt, Solvalitt midtherm, Resist 78, Resist 86

Thông số tiêu chuẩn kỹ thuật sơn chịu nhiệt Jotun Solvalitt, Solvalitt midtherm, Resist 78, Resist 86

15/08/2019

Sơn Jotun có các sản phẩm sơn phủ chịu nhiệt 260 độ; 600 độ. Sơn Jotun có các sản phẩm sơn lót chịu nhiệt 540 độ.

Bảng tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật sơn epoxy  Jotun PENGUARD PRIMER, PENGUARD TOPCOAT

Bảng tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật sơn epoxy Jotun PENGUARD PRIMER, PENGUARD TOPCOAT

15/08/2019

Tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật sơn epoxy Jotun PENGUARD PRIEMR, PENGUARD TOPCOAT, PENGIARD EXPRESS, PENGUARD EXPRESS ZP, PENGUARD EXPRESS MIO. PENGUARD FC

Bảng tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật: JOTAFLOOR TOPCOAT, JOTAFLOOR SEALER, JOTAFLOOR GLASSFLAKE

Bảng tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật: JOTAFLOOR TOPCOAT, JOTAFLOOR SEALER, JOTAFLOOR GLASSFLAKE

10/05/2018

Bảng tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật sơn sàn epoxy: JOTAFLOOR TOPCOAT, JOTAFLOOR SEALER, JOTAFLOOR GLASSFLAKE, JOTAFLOOR SL UNIVERSAL

Bảng tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật sơn lót giàu kẽm vô cơ silicate RESIST 78, RESIST 86

Bảng tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật sơn lót giàu kẽm vô cơ silicate RESIST 78, RESIST 86

10/05/2018

Đây là loại sơn kẽm vô cơ ethyl silicate 2 thành phần đóng rắn nhờ độ ẩm. Sản phẩm này là loại sơn chứa lượng kẽm rất cao đóng rắn nhanh. Sản phẩm này mang lại khả năng chống ăn mòn tuyệt hảo trong 1 hệ sơn hoàn chỉnh. Nó chịu nhiệt độ khô lên tới 540 °C

Bảng tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật sơn Polyurethane jotun HARDTOP AX, HARDTOP XP, FLEXI

Bảng tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật sơn Polyurethane jotun HARDTOP AX, HARDTOP XP, FLEXI

04/05/2018

Bảng tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật sơn Polyurethane (PU) Jotun HARDTOP AX, HARDTOP XP, HARDTOP FLEXI

Bảng tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật sơn epoxy Jotun JOTAMASTIC 80, JOTAMASTIC 90

Bảng tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật sơn epoxy Jotun JOTAMASTIC 80, JOTAMASTIC 90

23/04/2018

Bảng tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật sơn epoxy Jotun JOTAMASTIC 80, JOTAMASTIC 90

Bảng tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật sơn Alkyd jotun Jota QD primer, Jota QD topcoat

Bảng tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật sơn Alkyd jotun Jota QD primer, Jota QD topcoat

23/04/2018

Bảng tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật sơn Alkyd jotun Jota QD primer, Jota QD topcoat, ALKYD PRIMER, PILOT II.

Bảng tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật Barrier 80, Barrier 77

Bảng tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật Barrier 80, Barrier 77

17/04/2018

Bảng tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật sơn lót epoxy giầu kẽm (Zinc rich epoxy) Barrier 80, Barrier 77

CHAT NGAY
 
top